Рейтинг вступників та наказ на зарахування

Завантажити Наказ на зарахування Завантажити Рейтинг БУХ Завантажити Рейтинг ЕТ Завантажити Рейтинг ОМ Завантажити Рейтинг ПЛ Завантажити Рейтинг ПР Завантажити Рейтинг РПБ Завантажити Рейтинг РТВ

Акредитація спеціальностей

Результати Акредитаційної експертизи спеціальності 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення” Результати Акредитаційної експертизи спеціальності 5.05050302 “Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях” Результати Акредитаційної експертизи спеціальності 5.05100101 “Радіотехнічні вимірювання” Результати Акредитаційної експертизи спеціальності 5.05090101 “Конструювання, виробництво та технiчне обслуговування радiотехнiчних пристроїв” Результати Акредитаційної експертизи спеціальності 5.03050401 “Економіка підприємства” Результати Акредитаційної експертизи спеціальності 5.05080201 “Конструювання, виготовлення та […]

Фінанси підприємств

План практичної роботи з дисципліни Фінанси підприємств Презентація до практичної роботи Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни Фінанси підприємств Навчальна програма з дисципліни Фінанси підприємств Перелік питань мінімуму знать з дисципліни Фінанси підприємств Робоча програма з дисципліни Фінанси підприємств

Фінанси

Завдання для виконання директорської контрольної роботи з дисципліни Фінанси Методичні рекомендації до самостіного вивчення дисципліни Фінанси Навчальна програма з дисципліни Фінанси Перелік питань мінімуму знань з дисципліни Фінанси Робоча програма з дисципліни Фінанси

Управління витратами

Завдання до виконання контрольної роботи з Управління витратами Методичні рекомендації до виконання практичних робіт Управління витратами Методичні рекомендації до самостійного вивчення Управління витратами Навчальна програма Управління витратами Перелік питань мінімуму знань з Управління витратами Робоча програма Управління витратами Конспект лекцій Управління витратами

Статистика

Лекції статистики до самостійних робіт Методична розробка практичного заняття з дисципліни Статистика Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни Статистики Навчальна програма з дисципліни Статистика Робоча програма з дисципліни Статистика

Податкова система

Завдання для виконання директорської контрольної роботи з дисципліни Податкова система Завдання для виконання практичних робіт з дисципліни Податкова система Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни Податкова система Навчальна програма з дисципліни Податкова система Перелік питань мінімуму знань з Податкової системи Робоча програма з дисципліни Податкова система Конспект лекцій Податкова система

Маркетинг

Завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни Маркетинг Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни Маркетинг Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни Маркетинг Навчальна програма з дисципліни Маркетинг Перелік питань мінімуму знань з дисципліни Маркетинг Робоча програма з дисципліни Маркетинг Конспект лекцій Маркетинг

ЗЕД

Завдання до виконання директорської контрольної роботи ЗЕД Методичні рекомендації до виконання практичних робіт ЗЕД Методичні рекомендації до самостійного вивчення ЗЕД Навчальна програма ЗЕД Перелік питань мінімуму знань ЗЕД Робоча програма ЗЕД КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ЗЕД

Економічний аналіз

Завдання для виконання контрольної роботи Економічний аналіз Методичні рекомендації до самостійного вивчення Економічного аналізу Навчальна програма з дисципліни Економічний аналіз Перелік екзаменаційних питань з дисципліни Економічний аналіз Робоча програма з дисципліни Економічний аналіз Конспект лекцій Економічний аналіз

Гроші та кредит

Завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни Гроші та кредит Завдання до виконання практичних робіт з дисципліни Гроші та кредит Методичні рекомендації до вивчення теми Інфляція Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи Навчальна програма з дисципліни Гроші та кредит Перелік питань мінімуму знань з дисципліни Гроші та кредит Робоча програма з дисципліни Гроші та кредит

Вступ до фаху

Лекції вступ до спеціальності до самостійних робіт Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни Вступ до спеціальності Робоча програма з дисципліни Вступ до фаху

Бізнес-планування

Лекціїбізнес-планування до самостійних робіт Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни Бізнес-Планування Навчальна програма з дисципліни Бізнес-планування Рекомендації зі складання бізнес-плану Робоча програма з дисципліни Бізнес планування

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Фінансовий облік Методичні вказівки до практичних робіт 2017- 2018 Фінансовий облік Методичні вказівки до самостійних робіт 2017- 2018 р Фінансовий облік Навчальна програма 2017-2018 Фінансовий облік Питання до іститу 2017-2018 Фінансовий облік Робоча програма 2017- 2018

ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Екзаменаційні питання з Планування та організації КОНСПЕКТ з Планування та організації Навчальна програма з Планування та організації Опис дисципліни (планування та організація) Рекомендації до самостійної роботи з Планування та організації Рекомендації довиконання практичних робіт з Планування та організації Робоча програма з Планування та організації

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

КОНСПКТ з Нормування праці Методичні вказівки до практичних робіт з Нормування праці Навчальна програма з Нормування праці Рекомендації до самостійної роботи з Нормування праці Робоча програма з Нормування праці

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ

Методичні вказівки до складання звіту з навчальної практики з дисципліни Фінансовий облік- 2018 Навчальна програма з Навчальної практики з дисципліни Фінансовий облік 2017-2018 Робоча програма Навчальна практика з дисципліни Фінансовий облік 2017- 2018

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ФАХУ

АКТ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ АКТ ПРИЙМАННЯ ПЕРЕДАЧІ АКТ СПИСАННЯ Вказівки Додатки Додаток зарплата ЖУРНАЛ ГОСП ОПЕРАЦІЙ ЗАВДАННЯ ВАРІАНТИ Звіт 2018 ФСС ІНВЕНТАРНА КАРТКА Картка складського обліку М-12 Податкова накладна Порядок ЗАПОВ 1ДФ ФОРМА №1 №2 ФОРМА №1-ДФ 2018 Форма-d-4 (1) ЄСВ

МЕНЕДЖМЕНТ

Навчальна програма зм_ст питання екзамен б_лет_в – копия питання екзамен б_лет_в роб.програма мен для бух роб.програма мен для пл Теми реферат_в

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Екзаменаційні питання з Економіки підприємства КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з Економіки підприємства Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з Економіки підприємства Методичні вказівки до навчальної практики з Економіки Методичні вказівки до практичних робіт з Економіки підприємства Навчальна програма з Економіки підприємства Опис дисципліни (Економіка підприємства) Рекомендації до самостійної роботи з Економіки підприємства Робоча програма з Економіки підприємства […]

ЕКОНОМІКА І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з Економіки і нормування праці Методичні вказівки до виконання практичних робіт з Економіки праці Навчальна програма з Економіки праці Опис дисципліни Економіка праці ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ з Економіки праці Рекомендації до самостійної роботи з Економіки праці Робоча програма з Економіки праці

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Бухгалтерський облік Навчальна програма 2017-2018 Бухгалтерський облік Методичні вказівки до практичних робіт .2018 Бухгалтерський облік Контрольна робота Бухгалтерський облік Методичні вказівки до самостійниї робіт 2018 Бухгалтерський облік Робоча програма. 2017-2018

Інформатика

  Екзаменаційні питання інформатика Методичні рекомендації до практичних інформатика Навчальна програма інформатикка Практичні-1-10 інформатикка Робоча програма інформатикка самостійні роботи інформатикка

Економіка

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ спеціальність економіка ЕКОНОМІКА І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з планування та організації МЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ФАХУ НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ПЕРЕДВИПУСКНА ПРАКТИКА спеціальність економіка ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Бізнес-планування Вступ до фаху Гроші та кредит Економічний аналіз ЗЕД […]

Інженерія програмного забезпечення

Інформатика Основи програмної інженерії Обєктно-орієнтоване програмування Організація комп’ютерних мереж Обчислювальна техніка та програмування Інформатика та комп’ютерна техніка Алгоритми та структури даних Основи програмування та алгоритмічні мови Операційні системи WEB-технології Проектний практикум Бази даних Офісне програмне забезпечення      

Вартість навчання

Спеціальність Вартість навчання за рік , грн. Сума, що сплачується перед початком кожного семестру, грн. Загальна вартість, навчання, грн. Денне відділення Облік і оподаткування 6500 3250 19500 Економіка 6500 3250 19500 Інженерія програмного забезпечення 8000 4000 32000 Електроніка 4500 2250 18000 Галузеве машинобудування 4500 2250 18000 Метрологія та інформаційно-вимірувальна техніка 4500 2250 18000 Телекомунікації та […]

Освіта після навчання в технікумі

Випускники технікуму мають можливість вступити на скорочений термін навчання (2-3 роки) до провідних вузів України: Київський міжнародний науково-технічний університет ім. Ю.Бугая, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, Київський політехнічний інститут, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Національний Університет біоресурсів і природокористування України, Національний авіаційний університет, Академія муніципального управління, Державний економіко-технологічний університет транспорту, Державний університет телекомунікацій, […]

Прийом студентів

КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ Починає підготовку молодших спеціалістів по нових, узгоджених з Європейським співтовариством, спеціальностях: 1. Інженерія програмного забезпечення 2. Облік і оподаткування 3. Телекомунікації та радіотехніка 4. Економіка 5. Галузеве машинобудування 6. Електроніка 7. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ПРИЙОМ ПРОВОДИТЬСЯ НА: 1. денне відділення на основі базової загальної середньої освіти на навчання за рахунок […]

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор КТЕП ____________ А.К. Похресник „____”_____________20__ р. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 1. Загальні положення Це положення розроблено на підставі Законів України «Про вищу освіту» та «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту». 2. Право на навчання за рахунок державного замовлення 2.1. Відповідно до Правил прийому до технікуму […]

Положення про приймальну комісію

ЗАТВЕРДЖЕНО Педагогічною радою технікуму науки України 19 листопада 2015 року № Положення про приймальну комісію Київського технікуму електронних приладів І. Загальна частина 1. Приймальна комісія технікуму (далі – Приймальна комісія) – робочий орган технікуму, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закон), що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень […]

Інструкція з діловодства

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Київського технікуму електронних приладів «___»________ 20__ № _____ ІНСТРУКЦІЯ з діловодства у Київському технікумі електронних приладів І. Загальні положення 1.1. Інструкція з діловодства в технікумі (далі – Інструкція) встановлює єдині вимоги документування управлінської інформації та організації роботи з документами в технікумі незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи […]

Коротко про спеціальності.

Прийом на денне відділення технікум проводить на основі базової і повної середньої освіти Технікум проводить підготовку студентів за 7 новими, узгодженими з Європейським союзом, завжди потрібними спеціальностями: 1. Відділення радіоелектроніки. Спеціальності: «Електроніка» Студент вивчає засоби конструювання та виготовлення виробів електронної техніки, з яких складаються радіовимірювальні прилади, засоби зв’язку, обладнання телебачення, прилади медичної техніки т. ін. […]

Статут

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 1.1. Даний Статут розроблений відповідно до законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Київського технікуму електронних приладів (КТЕП). Київський технікум електронних приладів розпочав свою діяльність як Олександрівське технічне училище згідно з Постановою Київської міської Думи від 19 вересня 1874 року, навчальний заклад був перейменований наказом відділу народної освіти Київського губревкому від […]

Положення

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор КТЕП ____________ А.К. Похресник «____»_____________20__ р. ПОЛОЖЕННЯ про денне відділення Київського технікуму електронних приладів 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Денне відділення є структурним підрозділом технікуму. 1.2. Положення про денне відділення розроблене у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» і Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. 1.3. На денному відділенні здійснюється […]