Запрошуємо на навчання

Коледж проводить підготовку студентів за 7 новими, узгодженими з Європейським союзом, завжди потрібними спеціальностями

Електроніка

Студент вивчає засоби конструювання та виготовлення виробів електронної техніки, з яких складаються радіовимірювальні прилади, засоби зв’язку, обладнання телебачення, прилади медичної техніки т. ін.Студент також вчиться виявляти причини порушень в роботі окремих виробів електронної техніки і заміняти їх. Вивчає зарубіжні зразки виробів електронної техніки.

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Студент вивчає всі види електро- і радіотехнічних вимірювань, всі види приладів, які проводять вище названі вимірювання.Підготовка по цій спеціальності дозволяє її фахівцям працювати з засобами зв’язку, телебачення, обчислювальної техніки, медичного обладнання, охоронної та пожежної сигналізації.

Галузеве машинобудування

Кожна галузь машинобудування базується по різних засобах обробки матеріалів.Обробка матеріалів найстаріша професія людства.При оволодінні даною спеціальністю студент вивчає всі види технологій і обладнання обробки матеріалів.Одержанні при навчанні знання дозволяють цим фахівцям займати керівні посади на підприємствах і в майстернях по обробці матеріалів, або засновувати і успішно керувати власним матеріалообробним виробництвом.

Облік і оподаткування

Знання бухгалтерського обліку і податкового законодавства потрібні і керівникам підприємств і приватним підприємцям і особам, які безпосередньо займаються обліково-економічної діяльністю.Фахівець по обліку і оподаткуванню потрібен в організаціях і на підприємствах як в виробничій так і невиробничій сфері малого та середнього бізнесу, приватним підприємцям, податковій адміністрації.

Економіка

Економіст вивчає засоби планово-економічної організації управління виробничою діяльністю на будь-якому підприємстві і приватній виробничій діяльності.Студент одержує підготовку, яка дозволяє розробляти засоби досягнення поставленої мети.Може працювати у різних галузях виробництва різних форм власності на посадах економістів, або планувати і розраховувати економічний ефект приватної діяльності.

Телекомунікації та радіотехніка

По закінченню технікуму молодший спеціаліст може працювати на керівних посадах на підприємствах по виготовленню та складанню всіх видів радіотехнічних приладів, засобів лінійного і мобільного зв’язку, телевізійної техніки, а також по ремонту, налаштуванню, технічному обслуговуванню радіотехнічних приладів.

Інженерія програмного забезпечення

Студент здобуває дуже високу математичну підготовку, навчаючись на цій новітній, дуже прогресивній та необхідній спеціальності, яка вчить розробляти програми для різних виробничих, невиробничих, управлінських процесів.По закінченню може працювати у всіх сферах діяльності. Усі сучасні, прогресивні підприємства прагнуть автоматизувати та вдосконалити виробництво, чи торгівлю, чи просто облік власної діяльності для підвищення ефективності роботи.

В розпорядженні студентів

Викладачів
70
Комп’ютерів
100
Лабораторій
36

Спортивні майданчики,
Спортивний та
тренажерний зали

актовий зал та Бібліотека з читальним залом

Бібліотека налічує понад 70000 книг

Гуртожиток

гуртожиток розрахований на 300 місць

Наша кваліфікована робоча сила

70 викладачів, 12 відмінників освіти України, 56 мають вищу та першу кваліфікаційну категорію

Фото

Наші двері відкриті для всіх

01042 Київ, вул. Іоанна Павла II, 17

(044) 529-12-83

ktep2006@ukr.net