Статистика

Навчальна програма з дисципліни Статистика Робоча програма з дисципліни Статистика (для обох спеціальностей) Shapochka_Matsenko_Teor_statist Навчальний посібник Статистика КНЕУ 2000

Охорона праці в галузі

Завдання по темах для самостійного вивчення дисципліни Контрольна робота Методичні вказівки до виконання практичних робіт Навчальна програма Підручник Бондаренко .А., Дрончак В.А. Охорона прац в галуз Підручник Ткачук Охорона праці в галузі Робоча програма

Облік в бюджетних організаціях

Завдання по темах для самостійного вивчення дисципліни ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА Методичні вказівки до самостійних робіт Навчальна програма П.Й. Атамас Облік у бюджетних установах Підручник Леня В.С. Облік у бюджетних установах Практичні роботи Робоча програма

Фінанси підприємств

1. Навчальна програма 2. Робоча програма 3. Методичні рекомендації до самостійного вивчення 4. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт 5. Завдання для виконання контрольної роботи

Фінанси

1. Навчальна програма 2. Робоча програма БУХ 3. Самостійна робота БУХ 4. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт 5. Завдання для виконання контрольної роботи 6. Перелік екзаменаційних питань

Податкова система

1. Навчальна програма 2. Робоча програма 3. Методичні рекомендації до самостійного вивчення 4. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт 5. Перелік екзаменаційних питань 6. Завдання для виконання контрольної роботи Податкова система Лютий І.

Економічний аналіз

1. Навчальна програма 2. Робоча програма 3. Методичні рекомендації до самостійного вивчення 4. Завдання для виконання практичних робіт 5. Перелік екзаменаційних питань Волкова Економічний аналіз Грабовецький Економічний аналіз

Гроші та кредит

1. Навчальна програма 2. Робоча програма 3. Методичні рекомендації до самостійного вивчення 4. Завдання для виконання практичних робіт 5. Завдання для виконання комплексної контрольної роботи Коваленко Д. Гроші та кредит. Теорія і практика Савлук М. Гроші та кредит

Фінансовий облік

Davydiuk_Bukhhalterskyi_oblik_2016 Finansovyi_oblik_II (1) 2017 Finansovyi_oblik_II Finansovyj_Oblik-2017 БУТИНЕЦЬ 8 ВИДАННЯ В. М. Шарманська Первинна документація І регістри бухгалтерськог КНИГА ФІН ОБЛ Ловінська Максімова В. Ф., Артюх О. В. Облік у системі оподаткування навчальний посібник Максімова В.Ф. Бухгалтерський облік підручник САДОВСЬКА 2013 ФІНОБЛІК ПОДАТКОВА АКАДЕМІЯ

І.С.О

MEDoc_instr_NEW4 ІСО Makarovych 61 КНИГА ІВАХНЕНКО КНИГА КНЕУ ЛЕКЦІЇ інфосистеми підприємства МАТІЄНКО-ЗУБЕНКО ПІДРУЧНИК ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PZO УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПІДРУЧНИК