Прийом на денне відділення технікум проводить на основі базової і повної середньої освіти
Технікум проводить підготовку студентів за 7 новими, узгодженими з Європейським союзом, завжди потрібними спеціальностями:

1. Відділення радіоелектроніки. Спеціальності:
«Електроніка»
Студент вивчає засоби конструювання та виготовлення виробів електронної техніки, з яких складаються радіовимірювальні прилади, засоби зв’язку, обладнання телебачення, прилади медичної техніки т. ін.
Студент також вчиться виявляти причини порушень в роботі окремих виробів електронної техніки і заміняти їх. Вивчає зарубіжні зразки виробів електронної техніки.
Може працювати на підприємствах по виготовленню виробів електронної техніки та на підприємствах всіх інших видів діяльності, які використовують в роботі вироби електронної техніки.

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Студент вивчає всі види електро- і радіотехнічних вимірювань, всі види приладів, які проводять вище названі вимірювання.
Підготовка по цій спеціальності дозволяє її фахівцям працювати з засобами зв’язку, телебачення, обчислювальної техніки, медичного обладнання, охоронної та пожежної сигналізації.
Фахівці даної спеціальності працюють на експлуатації, налаштуванню, ремонту, монтажу засобів вимірювання, сигналізації, медичної техніки, мобільного зв’язку та ін.

«Галузеве машинобудування»
Кожна галузь машинобудування базується по різних засобах обробки матеріалів.
Обробка матеріалів найстаріша професія людства.
При оволодінні даною спеціальністю студент вивчає всі види технологій і обладнання обробки матеріалів. Одержанні при навчанні знання дозволяють цим фахівцям займати керівні посади на підприємствах і в майстернях по обробці матеріалів, або засновувати і успішно керувати власним матеріалообробним виробництвом.

Завідуюча відділенням: Кузьменко Світлана Михайлівна, тел. 529-91-63.
На відділенні готують метрологів радіоелектронної апаратури, фахівців з мікроелектроніки та цифрової техніки.

2. Промислово-економічне відділення. Спеціальності:
«Облік і оподаткування»
Молодший спеціаліст – це найвищий кваліфікаційний рівень по спеціальності бухгалтер. І саме цей рівень надає технікум.
Знання бухгалтерського обліку і податкового законодавства потрібні і керівникам підприємств і приватним підприємцям і особам, які безпосередньо займаються обліково-економічної діяльністю.
Фахівець по обліку і оподаткуванню потрібен в організаціях і на підприємствах як в виробничій так і невиробничій сфері малого та середнього бізнесу, приватним підприємцям, податковій адміністрації.
Доки потрібно буде щось обліковувати і розраховувати, доти потрібен буде бухгалтер.

«Економіка»
Кожний вид людської діяльності потребує попереднього планування засобів одержання очікуваного результату.
Молодший спеціаліст економіст вивчає засоби планово-економічної організації управління виробничою діяльністю на будь-якому підприємстві і приватній виробничій діяльності.
Студент одержує підготовку, яка дозволяє розробляти засоби досягнення поставленої мети.
Може працювати у різних галузях виробництва різних форм власності на посадах економістів, або планувати і розраховувати економічний ефект приватної діяльності.

«Телекомунікації та радіотехніка»
В наш час засоби телекомунікації та прилади радіотехніки використовуються в усіх галузях виробництва, зв’язку, сигналізації, медичному обладнанні, телебаченні, побутовій техніці і т.д.
Студент під час навчання освоює конструкції, технології виготовлення, правила експлуатації, засоби ремонту і технічного обслуговування всіх видів радіотехнічних приладів.
По закінченню технікуму молодший спеціаліст може працювати на керівних посадах на підприємствах по виготовленню та складанню всіх видів радіотехнічних приладів, засобів лінійного і мобільного зв’язку, телевізійної техніки, а також по ремонту, налаштуванню, технічному обслуговуванню радіотехнічних приладів.

Завідуюча відділенням: Бєлозьорова Олена Юріївна, тел. 529-91-63.
На відділенні готують кваліфікованих бухгалтерів, економістів та радіотехніків.

3. Відділення інфоматики і програмування. Спеціальності:
«Інженерія програмного забезпечення»
Студент здобуває дуже високу математичну підготовку, навчаючись на цій новітній, дуже прогресивній та необхідній спеціальності, яка вчить розробляти програми для різних виробничих, невиробничих, управлінських процесів.
По закінченню може працювати у всіх сферах діяльності. Усі сучасні, прогресивні підприємства прагнуть автоматизувати та вдосконалити виробництво, чи торгівлю, чи просто облік власної діяльності для підвищення ефективності роботи. В цьому їм допомагають спеціальні комп’ютерні програми, що створюються програмістом.
Саме для розробки такого ефективного програмного забезпечення, індивідуального для кожного окремого підприємства чи організації потрібен фахівець даної спеціальності.

Завідуючий відділенням: Царук Віктор Васильович, тел. 528-71-29.
На відділенні готують програмістів.

Студенти технікуму мають суттєві переваги перед школярами старшої школи:
1. Стипендія 800-1000 грн. в місяць
2. Одержання конкретної спеціальності в скорочений термін
3. Вступ до університетів без тестування і на скорочений термін навчання
4. Служба в Збройних Силах України за одержаною, завжди дефіцитною в армії, спеціальністю та ін.

Абітурієнти подають наступні документи:

документ про освіту;
свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року; паспорт;
Папка канцелярська (з зав’язками);
4 кольорових фотокарток 3х4, кожна з яких підписана зі зворотної сторони ПІБ повністю;
копія ідентифікаційного номеру.

Прийом документів проводиться з 1 до 13 липня, для вступаючих на базі повної загальної середньої освіти з 10 до 22 липня, та до 29 липня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.
Документи приймаються тільки в повному обсязі.
Зарахування до технікуму проводиться на конкурсній основі за результатами вступних випробувань, незалежно від джерела фінансування.

Приймальна комісія працює з 10:00 – 15:00

Абітурієнти складають вступні іспити з української мови (диктант) та математики (усно).
Вступні випробування проводяться з 14 по 21 липня.

Докладну інформацію можна отримати, відвідавши технікум за адресою: Київ-42, вул. Іоанна Павла II, 17 (Патріса Лумумби) (ст. м. Дружби народів); за тел. 528-71-53, 528-62-79, 529-12-83; та на сайті http://www.ктеп.kiev.ua.