Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотека коледжу.

Бібліотека постійно поповнюється актуальною літературою та фаховими періодичними виданнями.

Нині фонд бібліотеки становить 56000 примірників, з яких навчальної літератури 47200 примірників та 32 найменування періодичних видань.

Площа бібліотеки складає 386 кв.м., у тому числі читальний зал – 116 кв.м.

            

Також студенти та викладачі мають можливість користуватися електронною бібліотекою і методичним кабінетом коледжу.

Положення про бібліотеку