Протокол приймальної комісії

Протокол № 1 засідання Приймальної комісії Київського технікуму електронних приладів від 13  січня  2020 року.   ПРИСУТНІ:   Похресник А.К.,  Корнієнко М.М.,  Бєлозьорова О.Ю., Кузьменко С.М.,  Царук В.В.,  Білецька К.Р.,  Митько О.А.,  Грамушняк Р.     ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:   Про ознайомлення зі складом Приймальної комісії на 2020 рік та розподіл функціональних обов’язків між членами комісії. Обговорення […]

Додатки до правил прийому

Додаток 1 до Правил прийому на  навчання для здобуття кваліфікації фахового  молодшого бакалавра в 2020 році   ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200   1 100   4 120   8 160 1,1 100 4,1 121 8,1 161 1,2 100 4,2 122 8,2 162 […]

Таблиця відповідності середнього бала

ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200   1 100 4 120 8 160 1,1 100 4,1 121 8,1 161 1,2 100 4,2 122 8,2 162 1,3 100 4,3 123 8,3 163 1,4 100 4,4 124 8,4 164 1,5 100 4,5 125 8,5 165 1,6 […]

Обсяг державного замовлення

Ліцензійні обсяги Київського технікуму електронних приладів підготовки освітньо-професійного ступеня  фахового молодшого бакалавра в 2020 році   Код спеціальності Назва спеціальності Ліцензійний обсяг всього з них на державному бюджеті 051 Економіка 60 15 071 Облік і оподаткування 30 10 121 Інженерія програмного забезпечення 90 45 133 Галузеве машинобудування 90 10 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 75 […]

Акредитація спеціальностей

Результати Акредитаційної експертизи спеціальності 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення” Результати Акредитаційної експертизи спеціальності 5.05050302 “Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях” Результати Акредитаційної експертизи спеціальності 5.05100101 “Радіотехнічні вимірювання” Результати Акредитаційної експертизи спеціальності 5.05090101 “Конструювання, виробництво та технiчне обслуговування радiотехнiчних пристроїв” Результати Акредитаційної експертизи спеціальності 5.03050401 “Економіка підприємства” Результати Акредитаційної експертизи спеціальності 5.05080201 “Конструювання, виготовлення та […]

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор КТЕП ____________ А.К. Похресник „____”_____________20__ р. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 1. Загальні положення Це положення розроблено на підставі Законів України «Про вищу освіту» та «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту». 2. Право на навчання за рахунок державного замовлення 2.1. Відповідно до Правил прийому до технікуму […]

Положення про приймальну комісію

ЗАТВЕРДЖЕНО Педагогічною радою технікуму науки України 19 листопада 2015 року № Положення про приймальну комісію Київського технікуму електронних приладів І. Загальна частина 1. Приймальна комісія технікуму (далі – Приймальна комісія) – робочий орган технікуму, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закон), що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень […]

Інструкція з діловодства

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Київського технікуму електронних приладів «___»________ 20__ № _____ ІНСТРУКЦІЯ з діловодства у Київському технікумі електронних приладів І. Загальні положення 1.1. Інструкція з діловодства в технікумі (далі – Інструкція) встановлює єдині вимоги документування управлінської інформації та організації роботи з документами в технікумі незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи […]

Статут

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 1.1. Даний Статут розроблений відповідно до законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Київського технікуму електронних приладів (КТЕП). Київський технікум електронних приладів розпочав свою діяльність як Олександрівське технічне училище згідно з Постановою Київської міської Думи від 19 вересня 1874 року, навчальний заклад був перейменований наказом відділу народної освіти Київського губревкому від […]

Положення

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор КТЕП ____________ А.К. Похресник «____»_____________20__ р. ПОЛОЖЕННЯ про денне відділення Київського технікуму електронних приладів 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Денне відділення є структурним підрозділом технікуму. 1.2. Положення про денне відділення розроблене у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» і Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. 1.3. На денному відділенні здійснюється […]