Ліцензії

Наказ 956-л про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Додаток до наказу 956-л. Перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги

Розпорядження про переоформлення Ліцензії технікуму у сфері загальної середньої освіти

Додаток до ліцензії (у зв’язку зі зміною назви закладу)

Сертифікати про акредитацію спеціальностей:

029 Інформаційно-бібліотечна справа

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

121 Інженерія програмного забезпечення

133 Галузеве машинобудування

152 Метрологія та інформаційно-вирювальна техніка

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

 

Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм:

Економіка

Інженерія програмного забезпечення

Галузеве машинобудування

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Електроніка

Телекомунікації та радіотехніка