ВІДОМОСТІ про майновий комплекс Київського фахового коледжу електронних приладів,
який є правонаступником Київського технікуму електронних приладів.

 

 1. Земельна ділянка

Згідно рішень Київської міської ради від 27.10.2011р. № 566/6792     Київському фаховому коледжу електронних приладів було надано Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою за адресою:

–   м. Київ вул.  Іоанна Павла ІІ № 17 площею 1,5254 га.

 

 1. Необоротні активи

Відповідно до встановлених законодавством України нормативів матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів майно (будівлі, споруди інші основні засоби та матеріальні цінності), що знаходяться на балансі фахового коледжу є державною власністю та включені в Єдиний реєстр об’єктів державної власності.

До складу цілісного майнового комплексу належать:

Майновий комплекс Рік введення в експлуатацію Загальна площа, кв.м.
Учбовий корпус 1 1957 3570
Учбовий корпус 2 1980 5601
Гуртожиток 1965 4052
Господарські споруди 1965 614
Спортивний майданчик 1957 1405
Спортивний комплекс 1980 4018
Навчально-виробничі майстерні 1980 2630
Їдальня 1980 2159
Огородження 2008 58
                   Разом: 24107

 

 

В учбових корпусах розташовані:

 1. кабінети:
 • всесвітньої історії;
 • історії України;
 • правознавства;
 • географії;
 • інформатики;
 • основ програмування;
 • баз даних;
 • програмної інженерії;
 • комп’ютерних мереж;
 • хімії;
 • біології;
 • математики;
 • фізики;
 • української літератури та мови
 • української мови за професійним спрямуванням;
 • зарубіжної літератури;
 • німецької мови;
 • англійської мови;
 • англійської мови за професійним спрямуванням;
 • фізичного виховання;
 • інженерної та комп’ютерної графіки;
 • технологічних основ програмування для верстатів с ЧПК;
 • взаємозамінності та стандартизації;
 • технології металів;
 • обладнання виробництва мікроелектронних пристроїв;
 • організації та планування виробництва;
 • бухгалтерського обліку;
 • охорони праці
 1. Лабораторії:
 • технології виготовлення виробів електронної техніки та контролю якості;
 • радіопередаючих та радіоприймаючих пристроїв;
 • основ радіотехніки та технології виробництва РЕА;
 • електронних приладів;
 • теорії кіл;
 • напівпровідникових приладів;
 • радіотехнічних вимірювань і іх метрологічне забезпечення;
 • радіотехнічних вимірювань на надвисоких частотах;
 • вимірювань в імпульсній техніці;
 • електровимірювань;
 • технології машинобудування та металорізальних верстатів;
 1. Актовий зал.
 2. Спортивний зал.
 3. Бібліотека та читальний зал.
 4. Приймальня.
 5. Приміщення для викладачів та службовців.

В гуртожитку, який розрахований на 300 місць є:

 • кімнати для проживання студентів – 105;
 • кухні – 12;
 • душові кімнати – 2;
 • пральня;
 • кімната для самопідготовки;
 • кімната для занять тенісом;
 • медичний пункт.

До навчально-виробничих майстерень входять:

 • механічна майстерня;
 • слюсарна майстерня;
 • радіомонтажна майстерня.

 

До транспортних засобів Київського фахового коледжу електронних приладів належать:

Автомобіль ГАЗ – 3302/14 – один – 2004р.

Автомобіль ВАЗ – 2104 – один – 1996р.

Автомобіль Ланос– один – 2006р.

Бібліотечний фонд по Київському фаховому коледжі електронних приладів складає –56000 облікових одиниць.

Навчальне та лабораторне обладнання (необоротні матеріальні активи) по КФКЕП – загальна кількість складає 6109 облікових одиниць.