Про нас

 

Голова Міського Методичного Об’єднання викладачів інформатики та програмування

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  м.Києва:

Гончаренко Неля Євгеніївна

          Звертатись за адресою:

КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ
вул. Іоанна Павла ІІ ,17.
каб.105.
GoncharenN@ukr.net

Положення про методичне об’єднання вчителів-предметників

Методичне об’єднання вчителів-предметників є важливим структурним підрозділом науково-методичної служби, воно веде методичну роботу з предметів, організує позакласну діяльність студентів

Робота методичного об’єднання будується відповідно до вимог стратегічних документів навчального закладу та даного положення.

Методичне об’єднання:

 • проводить проблемний аналіз результатів освітнього процесу;
 • вносить пропозиції зі зміни змісту та структури обов’язкових навчальних курсів, їх навчально-методичного забезпечення, з коректування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів;
 • проводить первісну експертизу істотних змін, внесених викладачами в навчальні програми, що забезпечують засвоєння студентами вимог державних освітніх стандартів;
 • вносить пропозиції з організації та змісту атестації педагогів;
 • вносить пропозиції з організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення освоєння студентами навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів;
 • приймає рішення про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організує їх розробку й освоєння;
 • розробляє методичні рекомендації для учнів та їхніх батьків з метою найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці й відпочинку;
 • організує роботу методичних семінарів для малодосвідчених учителів-початківців.

Методичне об’єднання узгоджує свою діяльність із відповідними кафедрами в особі їхніх завідувачів. У своїй роботі методичні об’єднання підзвітні педагогічній раді.

Методичне об’єднання має право:

 • висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу;
 • звертатися за консультаціями з проблеми навчання й навчальної діяльності учнів до заступників директора з науково-методичної, навчально-виховної роботи, до завідувачів кафедр;
 • порушувати питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності;
 • готувати свої пропозиції при проведенні атестації вчителів;
 • порушувати питання публікації матеріалів про кращий досвід, накопичений у рамках методичного об’єднання;
 • рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами навчального закладу.