Протокол № 1

засідання Приймальної комісії

Київського технікуму електронних приладів

від 13  січня  2020 року.

 

ПРИСУТНІ:   Похресник А.К.,  Корнієнко М.М.,  Бєлозьорова О.Ю., Кузьменко С.М.,  Царук В.В.,  Білецька К.Р.,  Митько О.А.,  Грамушняк Р.

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

 1. Про ознайомлення зі складом Приймальної комісії на 2020 рік та розподіл функціональних обов’язків між членами комісії.
 2. Обговорення плану роботи Приймальної комісії та заходів з профорієнтаційної роботи на 2020 рік.

 

I СЛУХАЛИ:

          Похресника А.К., який відмітив, що керуючись Положенням про Приймальну комісію, за особистою згодою працівників та згідно до наказу по технікуму від 02 січня 2020 року № 7/к, була створена під моїм головуванням Приймальна комісія на 2020 р. у такому складі:

Корнієнко М.М. – заступник директора з навчальної роботи, заступник голови приймальної комісії;

Кузьменко С.М. – зав. відділенням радіоелектроніки, голова профспілкової організації працівників, відповідальний секретар приймальної комісії;

Бєлозьорова О.Ю. – зав. промислового відділення, член приймальної комісії;

Царук В.В. – зав. відділенням програмування,  член приймальної комісії;

Білецька К.Р. – уповноважена особа за реєстрацію заяв в електронній та паперовій формах в Єдиній базі, член приймальної комісії;

Митько О.А. – лаборант технікуму, член приймальної комісії;

Грамушняк Р. – голова Студентської ради технікуму, член приймальної комісії.

 

ВИСТУПИЛИ:

             Кузьменко С.М.,  яка ознайомила членів Приймальної комісії з функціональними обов’язками, а саме:

Заступник голови Приймальної комісії:

 • розробляє Правила прийому відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра затверджених Міністерством освіти і науки України;
 • у разі відсутності голови приймальної комісії здійснює загальне керівництво роботою приймальної комісії, організацією та проведенням вступних випробувань, зарахуванням до складу студентів;
 • виконує функції голови апеляційної комісії;
 • приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування;
 • дотримується норм чинного законодавства України з питань прийому вступників у 2020 році, Правил прийому до Київського технікуму електронних приладів, Положення про Приймальну комісію Київського технікуму електронних приладів;
 • здійснює прийом вступників та їх батьків з питань вступної кампанії;
 • проводить підготовчу роботу та організаційно-господарські заходи для забезпечення роботи приймальної комісії.

Відповідальний секретар Приймальної комісії:

 • бере участь у розробці Правил прийому;
 • здійснює документообіг, відповідно до затвердженої номенклатури документації приймальної комісії (протоколи засідань приймальної комісії, прийом особових справ абітурієнтів, журналів реєстрації і іншої документації, її збереження і списання відповідно до затверджених нормативних термінів збереження);
 • забезпечує вступні випробування необхідними формами бланків;
 • координує діяльність усіх підрозділів технікуму щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;
 • здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;
 • організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних та побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
 • проводить шифрування письмових робіт;
 • дотримується норм чинного законодавства України з питань прийому вступників у 2020 році, Правил прийому до Київського технікуму електронних приладів, Положення про Приймальну комісію Київського технікуму електронних приладів;

Члени Приймальної комісії:

 • приймають участь у розробці Правил прийому;
 • забезпечують інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до Київського технікуму електронних приладів;
 • приймають рішення про допуск вступників до участі у конкурсному відборі (до участі у вступних випробуваннях);
 • організовують і проводять консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;
 • приймають рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування;
 • дотримуються норм чинного законодавства України з питань прийому вступників у 2020 році, Правил прийому до Київського технікуму електронних приладів, Положення про Приймальну комісію Київського технікуму електронних приладів;
 • в установленому порядку подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти відомості про вступників, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі – для уповноваженої особи по роботі з ЄДЕБО, Білецької К.Р.

 

II   Відбулося обговорення плану роботи Приймальної комісії та заходів з профорієнтаційної роботи на 2020 рік.

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Погодити склад Приймальної комісії на 2020 рік.
 2. Членам Приймальної комісії забезпечити виконання функціональних обов’язків під час вступної кампанії 2020 року.
 3. Розробити та подати на затвердження директору технікуму до 01.02.2020р. план роботи Приймальної комісії та заходів з профорієнтаційної роботи на 2020 рік.

Відповідальний за розробку планів – Кузьменко С.М.

 

 

Голова  Приймальної  комісії _________________________А.К. Похресник

(підпис)

 

Відповідальний  секретар  ____________________________С.М. Кузьменко

(підпис)

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *