ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор КТЕП
____________ А.К. Похресник
„____”_____________20__ р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
1. Загальні положення
Це положення розроблено на підставі Законів України «Про вищу освіту» та «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту».
2. Право на навчання за рахунок державного замовлення
2.1. Відповідно до Правил прийому до технікуму право на навчання за рахунок державного замовлення мають:
– студенти, зараховані за конкурсом за найвищими балами;
– студенти, зараховані поза конкурсом на підставі Законів України.
2.2. Право на навчання за рахунок державного замовлення зберігається за студентами протягом всього терміну навчання.
2.3. Студенти втрачають право на навчання за рахунок державного замовлення в разі відрахування:
– за невиконання навчального плану;
– за власним бажанням;
– за грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку;
– за рішенням суду;
– або за власним бажанням.
2.4. Студенти зберігають право на навчання за рахунок державного замовлення в разі переривання навчання за медичними показниками або на час служби в Збройних Силах України та в інших випадках передбачених Законодавством України.
3. Переведення на вакантні місця державного замовлення
Право на переведення на навчання за рахунок державного замовлення мають студенти:
– які досягли найкращих результатів в навчанні і громадській роботі;
– які переведені з других навчальних груп, або інших навчальних закладів;
– які набули право навчатися за рахунок державного замовлення під час навчання;
– які повернулися з академічних відпусток за станом здоров’я або після служби в Збройних Силах України, якщо вони навчалися за державним замовленням.
4. Порядок переведення на місця державного замовлення
4.1. Переведення на вакантні місця державного замовлення, відповідно до діючого законодавства, відбувається наказом директора технікуму.
Наказ директора видається на підставі спільного клопотання класного керівника і студентського самоуправління групи, підтриманого студентським самоуправлінням і завідуючим відділення.
Переведення на вакантні місця державного замовлення здійснюється, як правило, з початку семестру.
В разі переведення на вакантні місця державного замовлення студентів з інших навчальних закладів підставою для видання наказу буде спільне клопотання завідуючого відділенням і студентського самоуправління відділення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *