Положення про загальні збори трудового колективу

КФКЕП.Положення про організацію освітнього процесу

Положення про адміністративну раду

Положення про педагогічну раду

Положення про приймальну комісію

Положення про внутрішню систему забезпечення якості

Положення про екзаменаційну комісію державної атестації

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін за вільним вибором студента

Положення про порядок відрахування

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін

Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю

Положення про стипендіальну комісію

Положення про студентське самоврядування

Положення про циклову комісію загально-освітньої підготовки

Положення про циклову комісію профільних предметів

Положення про бух службу

Положення про преміювання

Положення про відділ кадрів

Положення про Облікову політику 2021

Положення про преміювання

Положення про відділ кадрів