1. Положення про загальні збори трудового колективу

 2. КФКЕП.Положення про організацію освітнього процесу

 3. Положення про Київський фаховий коледж електронних приладів

 4. Положення про адміністративну раду

 5. Положення про педагогічну раду

 6. Положення про приймальну комісію

 7. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

 8. Положення про екзаменаційну комісію державної атестації

 9. Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін за вільним вибором студента

 10. Положення про порядок відрахування, переведення, поновлення, надання академічних відпусток

 11. Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін

 12. Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю

 13. Положення про стипендіальну комісію

 14. Положення про студентське самоврядування

 15. Положення про відділення

 16. Положення про циклову комісію загально-освітньої підготовки

 17. Положення про циклову комісію профільних предметів

 18. Положення про бух службу

 19. Положення про преміювання

 20. Положення про відділ кадрів

 21. Положення про Облікову політику 2021

 22. Положення про навчально-методичний кабінет

 23. Положення про надання платних послуг

 24. Положення про профорієнтаційну роботу

 25. Положення про практику

 26. Положення про студентський гуртожиток

 27. Положення про бібліотеку

 28. Положення про канцелярію

 29. ПОЛОЖЕННЯ про атестацію кабінетів (лабораторій)

 30. ПОЛОЖЕННЯ про батьківську раду

 31. ПОЛОЖЕННЯ про ведення журналів обліку навчальних досягнень студентів

 32. ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію

 33. ПОЛОЖЕННЯ про змішане навчання

 34. ПОЛОЖЕННЯ про курсове проектування

 35. ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду

 36. ПОЛОЖЕННЯ про методичну розробку

 37. ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний комплекс

 38. ПОЛОЖЕННЯ про організацію дипломного проектування

 39. ПОЛОЖЕННЯ про організацію дистанційного навчання

 40. ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчання студентів за індивіуальним планом

 41. ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів фахового коледжу з контрактної форми навчання на місця державного замовлення

 42. ПОЛОЖЕННЯ про проведення комплексних робіт з фундаментальних та фахових дисциплін

 43. ПОЛОЖЕННЯ про наглядову раду

 44. ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення

 45. ПОЛОЖЕННЯ про навчально-виробничі майстерні