Виховна робота у Київському фаховому коледжі електронних приладів здійснюється на засадах демократизму, патріотизму, використання виховного потенціалу студентського самоврядування і спрямовується на забезпечення гармонійного розвитку особистості, здатної до критичного мислення, правильного суспільного вибору в самостійному житті.

 

Для досягнення даної мети педагогічний колектив коледжу організовує та проводить ряд цікавих та корисних заходів, як для окремих груп, кураторами яких вони є, так і на рівні всього студентського колективу.  

      

 

Класні керівники навчальних груп постійно проводять роботу з національно-патріотичного, інтелектуального, духовного морального, екологічного,  трудового, та фізичного   виховання. Зокрема,  організовують цікаві екскурсії по історичним та краєзнавчим місцям Київщини,

регулярно проводять виховні години: «Шкідливі звички та запобігання їм», «Межі вільного часу, як ефективно його використовувати», «Особливості відповідальності неповнолітніх», «Практичні поради щодо збереження морального та психічного здоров’я», «Культура поведінки», «Професія – запорука твого успіху», « «Глобальні проблеми сучасності і України», «Ми – за здоровий спосіб життя», «Конституційні права та обов’язки», «Самоврядування у навчальному закладі» та ін. Ведеться роз’яснювальна робота щодо необхідності ведення здорового способу життя, спрямована на боротьбу з шкідливими звичками  шляхом залучення якомога більшої кількості студентів до участі в спортивних секціях, групах художньої самодіяльності та гуртках.

Також викладачі систематично здійснюють  перевірки  житлових умов студентів, які проживають у гуртожитку, контролюють  відвідування, успішність навчання, проводять  батьківські  збори, ведуть індивідуальну роботу з студентами, які потребують особливої уваги.

 

Спільними зусиллями з відділеннями коледжу, відзначаються ювілейні дати, вшановується пам’ять героїв, загиблих за Україну, зокрема пам’ять випускника коледжу та героя України – Ігоря Брановицького; організовується щорічна волонтерська акція допомоги військовим госпіталям, шляхом збору речей першої допомоги та макулатури, на вилучені кошти від якої закупаються необхідні госпіталю товари.

   

Важливим напрямком виховної роботи є організація роботи студентської ради коледжу та  студентського самоврядування гуртожитку, які допомагають організації громадської роботи навчального закладу.

Члени студентського  самоврядування підтримують правила внутрішнього розпорядку, проводять перевірки санітарного стану кімнат, організовують конкурси-огляди на кращу кімнату, виховують у студентів почуття відповідальності за збереження державного майна.

Виховна робота є невід’ємною складовою частиною навчального процесу у коледжі, адже відомо, що ефективність навчання забезпечується  у злагодженій взаємодії   педагогів, вихователів, батьків та студентів.